30-lecie KSM - Sprawozdanie

Sprawozdanie

Dnia 10 października 2020 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży świętowało XXX-lecie swojej reaktywacji. Uroczystości dziękczynne miały miejsce w Warszawie. Na obchody tego święta zjechała się młodzież z całej Polski, również z naszej diecezji pojechała tam delegacja, a w niej: Ksiądz Piotr Lipkowski, Kinga Bartoszewska, Krzysztof Bartoszewski i kleryk Rafał Okroj. W obchodach uczestniczył także były asystent diecezjalny ksiądz Antoni Bączkowski, a także Aleksandra Samula, Agnieszka Dzięgielewska, Agata Wasielewska i Jagoda Hryniewicka. Pierwszy punkt obchodów tego święta miał miejsce o godzinie dziewiątej w warszawskiej archikatedrze, gdzie przywitano przybyłych biskupów: Kazimierza Kardynała Nycza, biskupa Marka Solarczyka i biskup Jan Wątrobę oraz wszystkich księży asystentów, druhów i druhny. Następnie wprowadzono sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy odśpiewaniu hymnu KSMu. Po nim nastąpiło przemówienie Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady – druha Patryka Czecha, który mówił o tym, że obowiązkiem każdego członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „jest trwanie przy Chrystusie” i zanoszenie Jego orędzia wszędzie gdzie jesteśmy. Kolejnym przemawiającym był kardynał Nycz, który, powołując się na Prymasa Tysiąclecia, przypomniał nam, że jako świeccy mamy najważniejsze znaczenie niesienia Ewangelii w naszym środowisku. Następnie ksiądz Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny Stowarzyszenia, poprowadził modlitwę za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego i nastąpiło złożenie kwiatów przy grobie kardynała Wyszyńskiego.

Kolejnym punktem programu była uroczysta gala 30-lecia Reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którą prowadziła Ida Nowakowska Herndon. Przemawiali kolejno: ksiądz biskup Marek Solarczyk – delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz Andrzej Lubowicki – Asystent Generalny, Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady. Następnie odczytano dwa listy, pierwszy od pary prezydenckiej, a drugi od Prezesa Rady Ministrów. W trakcie gali przedstawiono inscenizację historii KSMu. Przedstawiono także informacje o powstającym filmie braci Syka pt. „Powstanie Kardynała” i o partnerskim udziale naszego Stowarzyszenia w tworzeniu tego filmu. Kulminacyjnym punktem było przyznanie po raz pierwszy w historii Orderów im. ks. prałata Antoniego Sołtysika za szczególną służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Odznaczeni zostali: druh Leszek Bodus, ks. Zbigniew Kucharski, druhna Teresa Moskal, dr Antonii Spyra, druhna Elżbieta Szklarczyk. Wręczenia nagród dokonali przewodniczący KR KSM Patryk Czech, bp Marek Solarczyk oraz ks. Andrzej Lubowicki.

Po gali wszyscy spotkaliśmy się w katedrze warszawsko-praskiej na Eucharystii, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce. Został też odczytany list papieża Franciszka skierowany do wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Napisał: kleryk Rafał Okroj

Sekretarz KSM Diecezji Pelplińskiej