WDK-online

Weekend dla Kandydatów online

Do udziału zachęcamy wszystkich działających w KSM jak i tych, którzy przygodę z nim dopiero chcieliby rozpocząć. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat Stowarzyszenia. Przypominamy, że od tego roku uczestnictwo w WdK jest obowiązkowe dla osób, które są w Stowarzyszeniu dłużej niż rok.

Odbędzie się w dniach od 23 października do 6 listopada na platformie Google Classroom.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 23 października na adres mailowy pelplin.ksm@gmail.com, podając imię, nazwisko, wiek, oddział, numer telefonu i adres e-mail (z zakończeniem gmail.com) osoby zgłaszanej.

Udział w tej formie Weekendu jest darmowy!!!