Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego

Nowi KSM-owicze przyrzekli służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata obchodzliśmy swoje święto patronalne. Każdego roku tego dnia do Stowarzyszenia wstępują nowi członkowie, składając oficjalne Przyrzeczenie podczas uroczystej Mszy Świętej w katedrze. Przed Bogiem i ludźmi ślubują przestrzegać dziesięciu zasad, mających być im drogowskazem życia w zgodzie  z nauką Kościoła i pomocą w szerzeniu Królestwa Chrystusowego we własnych sercach,  w rodzinach i środowiskach. Przyrzekają „pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. 

W tym roku do Przyrzeczenia przystąpiło ośmioro kandydatów: cztery osoby  z Oddziału przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Jana Chrzciciela w Bytowie,  dwie z parafii św. Marcina w Sierakowicach i po jednej z Oddziałów przy parafiach św. Marii Magdaleny w Czersku oraz Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Cztery druhny  i czterech druhów.

Do tak ważnej chwili należy odpowiednio się przygotować. Każdy z Kandydatów musiał więc odbyć trwający minimum pół roku staż kandydacki w swoim Oddziale KSM, uczestnicząc w formacji i angażując się w życie parafii. Aby lepiej poznać Stowarzyszenie,  do którego wstępuje, miał także obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi  w ramach tzw. warsztatu dla kandydatów, które w formie online przygotowali członkowie Zarządu Diecezjalnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownictwa Oddziału i księdza Asystenta Parafialnego, Kandydaci musieli jeszcze wziąć udział w Rekolekcjach  przed Przyrzeczeniem, które odbyły się w formie videokonferencji 21 listopada. Wszystko  po to, aby Przyrzeczenie było w pełni świadomą deklaracją młodych katolików.

W trakcie warsztatów i rekolekcji Kandydaci utrwalili 10 zasad KSM-owicza oraz znajomość elementów tożsamościowych Stowarzyszenia, takich jak hymn czy godło. Poznali lepiej strukturę KSM, usłyszeli o odpowiedzialności za słowa, roli formacji w życiu chrześcijanina, o potrzebie stawania w obronie życia. Nawiązali również relacje z Zarządem Diecezjalnym, który koordynuje działania KSM w diecezji. Część z nich jako przedstawiciele swoich oddziałów tuż po Przyrzeczeniu wzięła także udział w obradach Zjazdu Diecezjalnego, będącego najwyższą władzą Stowarzyszenia na poziomie diecezjalnym. Obrady, podobnie jak szkolenia i rekolekcje przed Przyrzeczeniem, odbyły się przez internet.

W dobie pandemii niezwykle trudne okazało się przygotowanie Kandydatów do Przyrzeczenia oraz przeprowadzenie Zjazdu Diecezjalnego. Żadne spotkanie online nie może bowiem zastąpić realnego kontaktu z drugim człowiekiem, a troska o wzajemne relacje jest zawsze dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży bardzo istotna. Tym bardziej warto docenić poświęcenie, z jaką KSM-owicze zaangażowali się w organizację tych wydarzeń, których centrum było rzeczywiste spotkanie – najważniejsze z wszystkich – uroczysta Eucharystia.

Zarząd Diecezjalny chciałby serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli  w przygotowaniu warsztatów, rekolekcji oraz obrad, przede wszystkim Magdalenie Guziak-Nowak z Polskiego Towarzystwa Obrońców Życia Człowieka, druhom Maciejowi Kozakowi i Marcinowi Wójcikowi oraz druhnom Aleksandrze Samuli i Agacie Wasielewskiej. Szczególne podziękowania za wygłoszoną w święto patronalne homilię kieruje też do księdza kanonika Andrzeja Szopińskiego, Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej

Nowych Członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży polecamy Bogu  w szczególnej modlitwie. Niech odznaki i legitymacje, które otrzymali w tym wyjątkowym dniu, przypominają im nieustannie o tym, co przyrzekali. Niech ich „gotów” w odpowiedzi na powołanie wybrzmiewa donośnie, a Stowarzyszenie, które współtworzą, niech pomaga im formować się na dojrzałych chrześcijan.

 

Agata Wasielewska

Z-ca Przewodniczącej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Pelplińskiej