Komunikat nr 4/2020

Pelplin, 1.12.2020 r.
Komunikat nr 4/2020

Drodzy KSM-owicze!

1. XXIX Zjazd Diecezjalny.
Zebranie Zjazdu odbyło się 22 listopada 2020 roku na platformie ZOOM. Podczas zebrania przegłosowano udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu XIV kadencji. Sprawozdanie z tego wydarzenia znajduje się na naszej stronie internetowej, a protokół jest załącznikiem do niniejszego komunikatu. Dziękujemy wszystkim oddziałom za uczestnictwo i zaangażowanie.

2. XXX Zjazd Diecezjalny.
Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów do utworzenia funkcjonujących władz diecezjalnych podczas ostatniego zebrania Zjazdu Diecezjalnego kolejne odbędzie się 8 grudnia o godz. 19 w formie ONLINE.. Zakończenie obrad planowane jest na godz. 21.00.

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe prosimy przesyłać do 6 grudnia do godziny 23.59 na adres mailowy pelplin.ksm@gmail.com. W zgłoszeniu należy zawrzeć imię, nazwisko, wiek, oddział oraz adresy mailowe osób zgłaszanych. Na te adresy zostanie wysłany link potrzebny do uczestnictwa w spotkaniu, osoby uprawnione do głosowania będą też za ich pośrednictwem oddawać głosy.

Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału – te dwie osoby będą głosować) oraz Księży Asystentów Oddziałów. Przypominamy, że udział delegacji w Zjeździe Diecezjalnym jest obowiązkiem statutowym. 

 

Podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej XV kadencji.

Na chwilę obecną otrzymaliśmy następujące zgłoszenia:
1. Agnieszka Dzięgielewska, 22 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w pierwszej turze wyborów do Zarządu Diecezjalnego;

2. Agata Wasielewska, 24 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w pierwszej turze wyborów do Zarządu Diecezjalnego;

3. Kinga Bartoszewska, 22 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w drugiej turze wyborów do Zarządu Diecezjalnego;

4. Krzysztof Bartoszewski, 22 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydat w wyborach do Komisji Rewizyjnej;

5. Bogna Haftka, 25 lat, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w wyborach do Komisji Rewizyjnej. 

 

O zgłoszenia do władz diecezjalnych prosimy do 6 grudnia do godziny 23.59.
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
– pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),
– Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 22.11.2020r.,
– dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego.

Z KSM-owskim pozdrowieniem:
GOTÓW!

Kinga Bartoszewska 

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

 

Ksiądz Piotr Lipkowski

Asystent Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej