Statut

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swoją działalność opiera na Statucie, będącym jego najważniejszym dokumentem organizacyjnym. Aktualnie w naszej diecezji obowiązuje jeszcze statut zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 1993 r.

Na mocy uchwały nr 21/383/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 roku został przyjęty nowy Statut.